แนะนำประกันภัยโดรน

ประกันภัยโดรนแผน

A

รายละเอียดแผน A ทั้งชุด 7 หน้า (แยกเฉพาะ) ใบคำขอแผน A และขั้นตอนการซื้อ 2 หน้า

แผน A ใช้ได้กับโดรนถ่ายภาพทั่วๆไป ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทุกรุ่น ทุกขนาด (ยกเว้นโดรนเพื่อการเกษตร โดรนประกอบ หรือโดรนเฉพาะกิจบางประเภท)

สำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินเสียหาย ต่อบุคคลที่ 3 ในอัตราเริ่มต้น แผน A1 เพียง 3,000 บาท/ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท จนถึง แผน A5 อัตรา 11,818 บาท/ปี วงเงินคุ้มครองสูงถึง 10,000,000 บาท

ประกันภัยโดรนแผน

B

รายละเอียดแผน B ทั้งชุด 8 หน้า (แยกเฉพาะ) ใบคำขอแผน B และขั้นตอนการซื้อ 3 หน้า

แผน B ใช้ได้กับโดรนน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
สำหรับคุ้มครองทั้งบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความเสียหายต่อตัวเครื่อง โดยคุ้มครอง 50% ของราคาซื้อ  และมีค่า Accept ส่วนแรก 3,000 บาท

*** พิเศษสุด ขยายให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในครอบครัวและลูกจ้าง คนละ 100,000 บาท (มีค่า Accept ส่วนแรก 500 บาท)

อัตราเริ่มต้น แผน B ที่ 4,570 บาท คุ้มครอง 1,000,000 บาท และ แผน B Plus 5,430 บาท คุ้มครอง 1,500,000 บาท

ประกันภัยโดรนแผน

C

รายละเอียดแผน C ทั้งชุด 8 หน้า (แยกเฉพาะ) ใบคำขอแผน C และขั้นตอนการซื้อ 3 หน้า

แผน C ใช้ได้กับโดรนน้ำหนัก 2 ถึง 25 กิโลกรัม
สำหรับคุ้มครองทั้งบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความเสียหายต่อตัวเครื่อง โดยคุ้มครอง 50% ของราคาซื้อ  และมีค่า Accept ส่วนแรก 5,000 บาท

*** พิเศษสุด ขยายให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในครอบครัวและลูกจ้าง คนละ 100,000 บาท (มีค่า Accept ส่วนแรก 500 บาท)

อัตราเริ่มต้น แผน C ที่ 6,440 บาท คุ้มครอง 1,000,000 บาท และ แผน C Plus 7,230 บาท คุ้มครอง 1,500,000 บาท

Drone Thai Insure

74-75 หมู่ 6 ซ.บรมราชชนนี 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรุณาติดต่อในเวลาทำการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 9.00 - 12.00 น.

สอบถามทั่วไป โทรศัพท์ : 02-880 9910

ขอคำแนะนำการทำประกันภัย : 081-812-9171

ทำใบอนุญาต ยื่นจดทะเบียนโดรน : 085-261-8811

ศูนย์ฝึกการบินโดรน : 080-229-1313

สอบถามทั่วไป : dronethaiinsure@gmail.com

เฉพาะส่งแบบคำขอเอาประกัน : dronethai.apply@gmail.com

General inquiry : dronethaiinsure@gmail.com

For apply only : dronethai.apply@gmail.com

Drone Thai Insure

Drone Thai Training Center

Google Map